Verotuksen oikeudenmukaisuus on nyt tärkeämpää kuin koskaan
Lopetetaan verovälttely
Koronakriisistä seuraa yhteiskunnalle iso lasku, joka on jaettava oikeudenmukaisesti. Suomi menettää joka vuosi yli 430 miljoonaa euroa verotuloja verovälttelyn seurauksena. Veropohjan aukot on kiireesti tukittava.
Arvoisa pääministeri Sanna Marinin hallitus,

Oikeudenmukaisessa verojärjestelmässä samassa asemassa olevat maksavat saman veron, ja enemmän ansaitsevat maksavat tuloistaan suhteellisesti enemmän veroja.

Yleisesti hyväksytyistä verojärjestelmän oikeudenmukaisuusperiaatteista huolimatta niin kansainvälisessä kuin kansallisessa verojärjestelmässämme on edelleen asiantuntijoiden toistuvasti esiin nostamia ongelmia. OECD:n ja eri asiantuntijaryhmien tunnistamien ongelmien vuoksi veropohja vuotaa, eikä kaikilta yrityksiltä ja yksityishenkilöiltä peritä samasta tulosta samaa veroa.

Verojärjestelmään liittyvistä ongelmista johtuen hyvinvointivaltion ylläpitämisen kustannukset voivat jakautua epätasaisesti, ja taloudellinen eriarvoisuus on vaarassa lisääntyä. Suomi menettää vuosittain satoja miljoonia euroja verotuloja yritysten kansainvälisen voitonsiirron takia * . Kehittyvät maat menettävät verotuloja suhteellisesti tätäkin enemmän.

Kaikki valtiot ovat joutuneet koronakriisin myötä ennennäkemättömien haasteiden eteen. Samaan aikaan ihmisoikeuksien globaali toteutuminen sekä ilmasto- ja biodiversiteettikriisi vaativat isoja taloudellisia panostuksia keskinäisriippuvaisessa maailmassa. Oikeudenmukaisella veropolitiikalla on keskeinen rooli koronakriisin jälkeisessä jälleenrakentamisessa.

OECD on julkaissut koronakriisiin vastaamiseksi veropoliittisia toimenpiteitä tarkastelevan raportin, jossa nostetaan esiin tarve verovälttelyn torjuntaan ja verojärjestelmän progressiivisuuden vahvistamiseen. Vaikka kehittyvillä mailla on verovälttelyn torjunnassa omia erityisiä haasteita, verovälttely on maailmanlaajuinen ongelma – vuosia jatkuneesta kansainvälisestä työstä huolimatta.

OECD:n raportin viesti ei ole uusi. YK:n tilaama, vuonna 2019 julkaistu riippumaton asiantuntijaraportti muistuttaa, että universaalin Agenda 2030 -ohjelman kestävän kehityksen tavoitteista ollaan jäämässä jälkeen, ja että ilmasto- ja biodiversiteettikriisi lisäävät entisestään taloudellista eriarvoisuutta. Raportti painottaa veropolitiikan merkitystä taloudellisen eriarvoisuuden torjunnassa ja muistuttaa, että verojärjestelmän progressiivisuuden varmistaminen vaatii toimia kaikilta valtioilta.

Joukko suomalaisia kansalaisjärjestöjä ja ammattiliittoja käynnisti marraskuussa 2019 verojärjestelmän oikeudenmukaisuutta tavoittelevan 430 miljoonaa -kampanjan. Kansainvälisen ja kansallisen verojärjestelmämme ongelmia julkiseen keskusteluun nostanut kampanja päättyy tähän kirjeeseen, jolla näin budjettiriihen alla vaadimme Suomen hallitukselta vastuunkantoa. Samalla luovutamme hallitukselle verovälttelyn lopettamista vaativan vetoomuksen, jonka on allekirjoittanut 8005 ihmistä.

Toivomme hallitukselta konkreettisia, verotuksen oikeudenmukaisuutta lisääviä toimenpiteitä. Koronakriisin kustannukset eivät saa langeta heikoimmassa asemassa olevien maksettavaksi.

sosiaalisessa mediassa